Pustka

Pustka nie jest jedynie określonym stanem wśród innych stanów, lecz raczej rzeczywistością, takością lub warunkiem wszystkich innych stanów…

Celem jest ujrzenie Pustki wszystkich form, a nie całkowite pozbycie się form. Za każdym razem gdy spoglądasz w lustro widzisz jedynie cały Kosmos

~ Ken Wilber, Krótka historia wszystkiego

Rys. El

tacy sami

moje problemy, sprawy, z którymi muszę sobie w życiu radzić, są prawie dokładnie takie same jak u innych ludzi: kłopoty w przyjaźniach i w małżeństwie, problemy w kontaktach z ludźmi, wątpliwości i strach, kłopoty finansowe, kwestia tego, jak przysłużyć się światu, niepewność co do swojego powołania, pragnienie odnalezienie znaczenia w całym tym bólu…

~ Ken Wilber, Śmiertelni – nieśmiertelni

Rys. El

Gra nic e

Granice są czystym złudzeniem – udają, że oddzielają to, co faktycznie jest nierozdzielone.

Rzeczywisty świat zawiera linie, ale nie granice.

Nie ma nic złego w wykreślaniu linii, pod warunkiem, że nie bierzemy ich za granice.

Za każdym razem gdy myślisz, czy wypowiadasz jakieś słowo, nazwę – stwarzasz granicę

Techniki znoszenia pierwotnej granicy prowadzą do jej umocnienia, ponieważ zakładają, że nie jest ona złudzeniem.

~ Ken Wilber, Niepodzielone

Rys. El

me mento

śmierć jest najłatwiejsza dla tych, którzy za życia poświęcili jej najwięcej myśli, jakby chcąc zawsze być przygotowanym na jej nadejście. Tylko dzięki temu człowiek może umierać w stanie akceptacji i pojednania, przeżywszy życie pełniej, dzięki ciągłej świadomości, że lada chwila może nadejść jego kres

~ Montaigne

życie życie

… skoro nie ma nadanego z zewnątrz sensu życia, więc z pewnego punktu widzenia naprawdę nie miałoby żadnego znaczenia gdybym się jutro zabił.

I bardzo dobrze, w takim razie wszystko czego doświadczę po jutrzejszym dniu, będzie darem – bez żadnych zobowiązań, ani oczekiwań.

U kresu życia nie będzie żadnego egzaminu, więc nie ma czego oblać. Jeśli to życie jest wszystkim co mam, to dlaczego nie miałbym czerpać z niego pełnymi garściami, zamiast je odrzucać?

~ Jonathan Haidt, Szczęście – od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne

święty spokój

Ci, którym dane było zaznać błogiego spokoju, wiedzą, że to niezwykle
przyjemne uczucie, ale nie poszukuj go za wszelką cenę. Istnieje
tak wiele sytuacji, w których cel ten jest niemożliwy do osiągnięcia, że
dążenie do niego może przyprawić Cię o ból głowy i skłonić do jeszcze
większych i usilniejszych starań na rzecz uspokojenia się i pokrzepienia.

Kiedy pogodzisz się z brakiem możliwości zaznania świętego spokoju,
jak również z tym, że przed niektórymi lękami, stresem i trudnymi relacjami
nie da się uciec, będzie Ci łatwiej sobie z nimi radzić i być z tego
dumnym.

Lepiej dać sobie spokój ze świętym spokojem i skupić się na
tej cząstce własnego umysłu, która jakoś odnajduje się w tym chaosie.

~ dr Michael Bennett